Radca prawny i doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem Unii Europejskiej – ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej – oraz wdrażaniu procedur compliance. Jest członkiem zespołu zarządzającego Funduszu Bridge Alfa Prometeia Innovation Fund ASI Sp. z o.o. – inwestora Healthcann. Współpracuje z szeregiem przedsiębiorstw realizujących projekty badawczo-rozwojowe, wsparte tak ze środków publicznych, jak i środków pochodzących od inwestorów prywatnych.