Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywał studia doktoranckie w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w PriceWaterhouseCoopers. W latach 2015-2018 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w notowanej na rynku giełdowym New Connect spółki Patent Fund SA, był także członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach akcyjnych. Był także jedną z osób odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek debiutujących na rynku NewConnect.
Ma doświadczenie w rejestracji spółek w kilkudziesięciu krajach na świecie. Autor licznych publikacji oraz autorskich szkoleń. Działalność zawodową skupia na szeroko rozumianym międzynarodowym prawie korporacyjnym, w tym w szczególności prawie handlowym. Zajmuje się również sprawami z zakresu postępowania cywilnego oraz doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności.